Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Bij Menurio is het beschermen van uw privacy en de privacy van iedereen die uw e-mail ontvangt erg belangrijk voor ons. Het doel van dit Privacybeleid is om Menurio veilig en geschikt te maken voor iedereen. Ons privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van de diensten van Menurio en beschrijft het soort informatie dat we verwerken, hoe deze wordt verwerkt en waarom.

1. Definities

1.1. “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
1.2. “Klant” betekent een persoon of entiteit die is geregistreerd bij Menurio om de Diensten te gebruiken.
1.3. “Wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent alle wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy van de EU, de EER en hun lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
1.4. “AVG”: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1.5. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.6. “Verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneert of samenstelt, blokkeert, wissing of vernietiging. “Proces”, “Processen” en “Verwerkt” worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
1.7. “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enige andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.
1.8. “Diensten” betekent elk product of dienst die door Menurio wordt geleverd in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Menurio (“ALGEMENE VOORWAARDEN”).
1.9. “Abonnee” betekent een persoon waarmee de Klant contact opneemt via onze Diensten.
1.10. “Wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar het Menurio.
1.11. ‘U’, ‘uw’ en ‘de uwe’ verwijzen naar de gebruiker.

2. Toestemming

Door toegang te krijgen tot onze Diensten, accepteert u ons Privacybeleid en ALGEMENE VOORWAARDEN en stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Bovendien accepteert u door gebruik te maken van onze Diensten het beleid en de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Elke keer dat u onze website bezoekt of de mobiele app of de Service gebruikt, en wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt, gaat u ermee akkoord dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die u verstrekt, en dat u ermee instemt om e-mails te ontvangen of anderszins te worden gecontacteerd, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Of u zich nu registreert of een account bij ons aanmaakt, dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website, mobiele app en de Diensten.

3. Welke informatie we verwerken

Menurio verzamelt zowel “Persoonsgegevens” als “Niet-Persoonsgegevens” over u en zal deze gegevens verwerken voor de duur van de Diensten, zoals beschreven in de TOS:
3.1. Persoonsgegevens:
Klantgegevens: identificatie- en contactgegevens (naam, contactgegevens, gebruikersnaam); factureringsgegevens (creditcardgegevens, rekeninggegevens, betalingsgegevens); organisatiegegevens (naam, adres, geografische locatie, verantwoordelijkheidsgebied, btw-code), IP-adressen.
Abonneegegevens: identificatie- en contactgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, beroep of andere demografische informatie, adres, titel, contactgegevens, inclusief e-mailadres), persoonlijke interesses of voorkeuren (inclusief aankoopgeschiedenis, marketingvoorkeuren en openbaar beschikbare profielinformatie op sociale media); IT-informatie (IP-adressen, gebruiksgegevens, cookiegegevens, online navigatiegegevens, locatiegegevens, browsergegevens).
U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden en deze informatie wijzigen of verwijderen. U kunt weigeren om Persoonsgegevens aan de Diensten te verstrekken, maar sommige van de Persoonsgegevens die wij u vragen om bijvoorbeeld e-mailadres op te geven, zijn verplicht voor een Dienst. Als u weigert deze te leveren, kunnen we die service mogelijk niet aan u leveren.
3.2. Niet-persoonlijke gegevens:
Browser- en apparaatinformatie: locatie, apparaattype, model, nummer, type browser of besturingssysteem, het tijdstip en de datum van toegang, browse-activiteit, schermresolutie, plug-ins, add-ons en de versie van de Services die u gebruikt, en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert.
Informatie over uw gebruik van de Services en informatie uit andere bronnen: we kunnen informatie ontvangen over hoe en wanneer u de Services gebruikt, deze opslaan in logbestanden of andere soorten bestanden die aan uw account zijn gekoppeld en deze koppelen aan andere informatie die we over u verzamelen. We kunnen ook informatie over u of uw abonnees verkrijgen uit externe bronnen, zoals openbare databases, sociale mediaplatforms, externe gegevensproviders en onze gezamenlijke marketingpartners. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit tijd, datum, gebruikte browser, demografische informatie, apparaatinformatie (zoals apparaattype, model, nummer, type browser of besturingssysteem, IP-adressen), locatie- en onlinegedragsgegevens (zoals informatie over uw gebruik van sociale mediawebsites, paginaweergave-informatie en zoekresultaten en links), acties die u hebt ondernomen, anonieme gebruiksgegevens, verwijzende/ exitpagina’s en URL’s, voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u verzendt en het aantal klikken.

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Menurio gebruikt verzamelde informatie voor de werking van de Diensten, om de kwaliteit van de Service te behouden, om algemene statistieken te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de Service, om de Diensten te promoten en te analyseren, om klantenondersteuning te bieden en informatie over de Diensten te verzenden, om de rechten en veiligheid van Klanten, Abonnees, derden en onze eigen te beschermen, om op maat gemaakte informatieve of promotionele inhoud te verzenden en suggesties te doen op basis van marketingvoorkeuren , om de naleving van onze algemene voorwaarden te garanderen en te voldoen aan de wettelijke vereisten, om identiteit en verstrekte informatie te verifiëren, betalingen te beheren, om de demografie, de interesses en behoeften van de klant en andere trends onder gebruikers en voor andere zakelijke doeleinden te begrijpen.
4.2. We kunnen Persoonsgegevens combineren met andere informatie die we verwerken om informatieve inhoud aan te passen en ons vermogen om Diensten te leveren te verbeteren op basis van marketingvoorkeuren, beperkingen of voor reclame, targetingdoeleinden of om u relevantere producten en functies te ontwikkelen en te bieden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

5. Hoe we uw gegevens verzamelen

5.1. Gegevens verstrekt door onze Klanten: Klanten kunnen Persoonsgegevens die ze van hun Abonnees of andere personen hebben verzameld, importeren in de Diensten. We hebben geen directe relatie met abonnees van klanten of andere personen dan onze klanten. Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de betrokkene die vrijelijk toestemming heeft gegeven en klanten zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze de nodige toestemming hebben om persoonsgegevens over abonnees of andere personen te verwerken.
5.2. Trackingtechnologieën: in verband met de prestaties van de Diensten gebruikt Menurio:
Cookies: cookies zijn kleine gegevensbestanden van gegevens die een website overdraagt naar de harde schijf van uw computer voor het bijhouden van gegevens. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt dit wijzigen in uw browserinstellingen. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle functionaliteit van Menurio gebruiken. We gebruiken cookies om uw Menurio-ervaring te verbeteren en door deze gegevens te verzamelen, kunnen we informatie opslaan zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u Menurio bezoekt. We gebruiken het ook om bezoekersstatistieken van Menurio te volgen, zoals paginaweergaven, tijd ter plaatse, aantal bezoekers, enz.
Webbakens: we nemen gifs met één pixel (webbakens) op in e-mails die we verzenden, waarmee we informatie kunnen verzamelen over wanneer u de e-mail opent en uw IP-adres, uw browser of e-mailclienttype en andere vergelijkbare details. We gebruiken de gegevens van die webbakens om rapporten te maken over hoe uw e-mailcampagne heeft gepresteerd en welke acties uw abonnees hebben ondernomen, om de tijd vast te leggen die is besteed aan de services, bezochte pagina’s en de prestaties van de e-mailcampagne.
Unieke id’s en vergelijkbare trackingtechnologieën: we kunnen andere trackingtechnologieën gebruiken om de Services te beheren, uw bewegingen rond de Services te volgen, trends te analyseren, gedrag te volgen, gerichte advertenties weer te geven en demografische informatie te verzamelen, om de prestaties van onze e-mailcampagnes te meten en om onze functies voor specifieke segmenten van klanten te verbeteren.
5.3. Monitoring van loggegevens: we kunnen logboekgegevens verzamelen wanneer u onze tool gebruikt. Deze gegevens kunnen zaken omvatten zoals een IP-adres, browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt op Menurio en andere gebruikersstatistieken. Wanneer u Menurio met een mobiel apparaat bespreekt, kunnen logboekgegevens het type apparaat, uw unieke mobiele ID, het IP-adres van uw apparaat, het mobiele besturingssysteem en andere mobiele statistieken bevatten.
5.4. Diensten van derden: we kunnen services van derden gebruiken, zoals Google Analytics en Facebook, die loggegevens verzamelen en analyseren om ons te helpen Menurio te verbeteren en af en toe te gebruiken voor gerichte online advertenties. Onze externe partners kunnen cookies of andere trackingtechnologieën gebruiken om u advertenties op andere sites te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. U kunt hier meer informatie vinden over deze praktijken, waaronder hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties: http://www.aboutads.info/choices/.
5.5. Op basis van de vereisten van de California Online Privacy Protection Act verklaart Menurio dat deze niet overeenkomt met Do Not Track-browsersignalen.

6. Overdracht aan derden

6.1. We zullen uw Persoonsgegevens nooit verkopen, verhuren of verhuren aan een derde partij, maar we kunnen verzamelde informatie voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden delen met derden die Menurio helpen bij het leveren, verbeteren, promoten of ondersteunen van Diensten, die helpen bij onze bedrijfsvoering en helpen bij de levering van onze Diensten, of die diensten voor ons uitvoeren, om schade aan onze eigendommen te voorkomen of om veiligheidsredenen , bijvoorbeeld betalingsverwerkers, hostingdiensten, analyses, diensten voor het leveren van inhoud, advertentiepartners, enz., op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid. We kunnen ook informatie delen met derden als dit wettelijk verplicht is of als u onze algemene verkoopregels schendt.
6.2. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor elk doel bekendmaken, omdat deze informatie niet kan worden gebruikt om u of een andere persoon te identificeren.

7. E-mailcommunicatie en afmelden

7.1. Van tijd tot tijd kunt u van ons e-mails ontvangen met betrekking tot uw gebruik van Menurio. Op basis van de Persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen wij met u communiceren in antwoord op uw vragen om de Diensten te leveren die u aanvraagt en om uw account te beheren. We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om u updates en andere promotionele communicatie te sturen. Elke e-mail bevat een link om u af te kunnen stellen voor het ontvangen ervan. We kunnen nog steeds belangrijke berichten verzenden met betrekking tot administratieve zaken, updates, geschillen en klantenserviceproblemen die nodig zijn om de Services te leveren.
7.2. Als een Abonnee niet langer door een van onze Klanten gecontacteerd wil worden, kan hij zich rechtstreeks afmelden voor de nieuwsbrief van die Klant of rechtstreeks contact opnemen met de Klant om de gegevens bij te werken of te verwijderen. Als een Abonnee contact met ons opneemt, zullen we hem doorverwijzen naar die Klant. We bewaren persoonsgegevens die we namens onze klanten verwerken alleen zo lang als nodig is om onze Diensten te leveren of om aan onze verplichtingen te voldoen.

8. Veiligheid van uw informatie

8.1. Menurio neemt redelijke voorzorgsmaatregelen, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico, volgt de beste praktijken van de branche om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde of onwettige inbreuk op de beveiliging die leidt tot de toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te behouden. Deze maatregelen garanderen echter niet dat uw informatie niet zal worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van dergelijke voorzorgsmaatregelen. Door onze Service te gebruiken, erkent u dat u deze risico’s begrijpt en ermee instemt deze risico’s op zich te nemen.
8.2. De klant is verantwoordelijk voor het beoordelen van de door Menurio ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot zijn gegevensbeveiliging en het onafhankelijk bepalen of de Diensten voldoen aan de vereisten en wettelijke verplichtingen van de Klant onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant is ook verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de Diensten, inclusief het beveiligen van de inloggegevens van zijn account, het beschermen van de beveiliging van Persoonsgegevens tijdens het transport van en naar de Diensten en het nemen van passende stappen om Persoonsgegevens die naar de Diensten zijn geüpload veilig te versleutelen of een back-up te maken.

9. Bescherming van de lijsten en gegevens van abonnees

9.1. We behouden ons het recht voor om uw lijsten, inhoud en reactiegegevens van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze TOS, we zullen uw klantgegevens nooit delen, verkopen of verhuren aan iemand om welke reden dan ook.
9.2. Onze datacenters bevinden zich in de Europese Unie en beschikken over een beveiligingscertificaat voor informatieopslag (ISO 27001) en een certificaat van IT-servicebeheer (ISO 20000), zodat u er zeker van kunt zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

10. Links naar andere websites

Als onderdeel van de Service kunnen we links naar of compatibiliteit met andere websites of applicaties bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die door die websites worden gebruikt of de informatie of inhoud die ze bevatten. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons via de Service wordt verzameld. Daarom is dit privacybeleid niet van toepassing op uw gebruik van een website van derden die wordt geopend door een link te selecteren via onze Service. Voor zover u de Dienst opent of gebruikt via of op een andere website of applicatie, is het privacybeleid van die andere website of applicatie van toepassing op uw toegang tot of gebruik van die site of applicatie. We raden onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van andere websites te lezen voordat ze deze gaan gebruiken.

11. Addendum gegevensverwerking

We hebben ons addendum voor gegevensverwerking gemaakt om te voldoen aan de GDPR-vereisten voor e-mailmarketing en we moedigen al onze klanten aan om het hier te bekijken.

12. Leeftijd van toestemming

Door gebruik te maken van de Dienst verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

13. California Consumer Privacy Act

13.1. Volgens de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) inwoners van Californië hebben de Verenigde Staten specifieke rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Californische consumenten hebben het recht om 1) bedrijven verzoeken informatie vrij te geven over hun verzameling en gebruik van Persoonsgegevens in het afgelopen jaar; 2) dergelijke bedrijven vragen om Persoonsgegevens te verwijderen; 3) zich af te zien van de verkoop van hun Persoonsgegevens.
13.2. Menurio treedt op als dienstverlener en wij verwerken Persoonsgegevens namens onze Klanten. Verzoeken om toegang of verwijdering van uw Persoonsgegevens kunt u richten aan onze Klanten met wie u een directe relatie hebt.

14. Fusie of overname

In het geval dat we een zakelijke transactie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw Persoonsgegevens tot de overgedragen activa behoren. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit Privacybeleid, en dat elke overnemer van onze activa uw Persoonsgegevens kan blijven verwerken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

15. Menurio als controller

Menurio treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens van haar werknemers, aannemers, kandidaten, gelieerde ondernemingen en andere derden die niet als Klant worden beschouwd. Menurio verbindt zich ertoe om te voldoen aan wettelijke vereisten bij de verwerking van Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om een niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te garanderen zoals vereist onder de AVG en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

16. Wijzigingen

Menurio behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk na het plaatsen van wijzigingen van kracht en we raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren als u zich zorgen maakt over hoe uw informatie wordt gebruikt.

17. Contact opnemen met Menurio

Als u:
toegang willen vragen tot informatie die we over u bewaren (we zullen deze binnen 30 dagen na elk verzoek om die informatie aan u geven), Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt corrigeren, wijzigen, verwijderen of bijwerken, of
vragen heeft over dit Privacybeleid of de praktijken van deze site, uw toestemming voor de verdere verzameling wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens of aanvullende vragen heeft:
Neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected].
Laatst bijgewerkt op 7 november 2020