Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update 07/11/2020

DEZE WEBSITE/APPLICATIE IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT EN/OF REGISTREERT.

DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT EN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN, ACCEPTEERT EN STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. BOVENDIEN, WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SPECIFIEKE DIENSTEN, BENT U ONDERWORPEN AAN ALLE GEDETACHEERDE RICHTLIJNEN OF REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE DIENSTEN. ELKE DEELNAME AAN DEZE DIENST VORMT AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U ZICH NIET AAN HET BOVENSTAANDE HOUDT, U DEZE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

1. Van toepassing op alle entiteiten

1.1. Website-eigenaar en beheerder: MENURIO LTD “MENURIO” gevestigd in Londen op 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ, VK voortaan voor de beknoptheid aangeduid als “MENURIO”.

1.2. Website Doel: MENURIO biedt een digitaal menu en geen besteloplossing voor geregistreerde winkeleigenaren, waardoor hun klanten kunnen weergeven en navigeren op digitaal menu met het gebruik van hun smartphones. Tegelijkertijd biedt het een individu de mogelijkheid om een MENURIO partner te worden (voortaan aangeduid als “Affiliates”).

1.3. Geldigheid van de voorwaarden: Naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid kan MENURIO deze gebruiksvoorwaarden en alle diensten te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen. MENURIO zal dergelijke maatregelen echter aankondigen via een melding op de website, e-mail of aan u. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden.

1.4. Wijzigingen: MENURIO behoudt zich het recht voor om u te vragen een gewijzigde versie van deze gebruiksvoorwaarden te erkennen.

1.5. Persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt via deze website: Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met de Dienst in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees ons privacybeleid om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen.

1.6. Intellectuele eigendom: Deze website en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van MENURIO en worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheim en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechtenwetten.

1.7. Handelsmerken: Naast het geregistreerde handelsmerk van MENURIO zijn alle andere handelsmerken en logo’s die op de website worden weergegeven, geregistreerde handelsmerken van derden. Geen enkel handelsmerk of onderscheidend merk dat op de website wordt weergegeven, kan worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar of gebruiker.

2. Onze diensten

2.1. Door gebruik te maken van onze website/applicatie hebben winkelklanten (eenvoudige gebruikers) direct toegang tot het menu van een geregistreerde winkel (restaurant, café-bar, self-service, afhaalmaaltijden, hotel, enz.) en navigeren ze direct en zonder te wachten door simpelweg een QR-code te scannen met hun smartphones.

2.2. Wanneer u onze website betreedt om u te registreren, dient u het onderscheid tussen drie (4) modi op te merken: a) de gratis proefperiode, b) de typische bedrijfsstudie, de c) de onderneming (voor ketens) trial d) de affiliates account. Alle vier (4) modi hebben een aantal beperkingen, afhankelijk van het aantal winkels (dat wil zeggen het aantal brunches dat een bedrijf heeft), het aantal locaties dat ze kunnen ondersteunen (d.w.z. aantal tabellen, aantal hotelkamers, dagelijkse pagina’s weergaven enz.), het aantal menu-bezichtigingen per maand. MENURIO kan een pakket voorstellen voor een goede werking, maar het is de verantwoordelijkheid van de winkeleigenaren om de modus te kiezen die beter van toepassing is op hun winkels.

2.3. MENURIO, na registratie van een nieuwe winkel, zal de toepassing op basis van de modus die u kiest, en maak een speciale website voor elke geregistreerde winkel. (bijv https://app.menurio.com/demo.

2.4. De geregistreerde winkels kunnen ons platform gebruiken voor menubeheerservices, het is de verantwoordelijkheid van de winkeleigenaren om hun winkelcatalogus, productprijslijst en altijd update te houden van hun winkelcatalogus.

2.5. MENURIO zelf biedt geen eten of drinken of runt geen van de geregistreerde winkels. MENURIO draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de producten en diensten van de Winkels.

2.6. Klanten (eenvoudige gebruikers) zijn niet verplicht om het platform te gebruiken, hebben toegang tot het menu van de winkels via WEB.

2.7. Alle diensten die door de geregistreerde winkels aan klanten worden geleverd, maken geen deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Daarom is MENURIO niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die door de geregistreerde winkels aan klanten worden geleverd. (bijvoorbeeld: Kwaliteit van afbeeldingen, licenties van afbeeldingen, producttitels, productbeschrijvingen, handelsmerk, enz.). Alleen de eigenaren van winkels zijn verantwoordelijk voor MENU-inhoud en contentbeheer.

2.8. Deze dienst wordt gratis aangeboden via MENURIO aan klanten (eenvoudige gebruikers). Menurio is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende vereisten van de winkeleigenaren.

2.9. MENURIO is niet verantwoordelijk voor het gebruik van logo’s, afbeeldingen, foto’s, teksten gemaakt in de catalogi van winkels door winkels eigenaren. In geval van schending van het auteursrecht is de winkelmanager verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

3. Gebruikersaccounts voor gelieerde ondernemingen en winkeleigenaren

3.1. Affiliates en winkeleigenaren kunnen hun eigen gebruikersaccount aanmaken bij registratie op ons platform (https://app.menurio.com/register). U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Service of Toepassing te gebruiken en een gebruikersaccount aan te maken.

3.2. U garandeert dat de informatie die u aan MENURIO verstrekt correct, volledig en up-to-date is. Daarnaast neemt u de verantwoordelijkheid op zich om uw gebruikersinformatie te allen tijde up-to-date, accuraat en volledig te houden. MENURIO kan haar verplichtingen niet nakomen als uw gegevens verouderd, onjuist of onvolledig zijn.

3.3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw gebruikersaccount en u bent verplicht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde veilig en geheim te houden. U moet sterke wachtwoorden gebruiken om uw gegevens veilig en veilig te houden.

3.4. Om veiligheidsredenen staat u geen gebruik van uw account toe of staat u derden niet toe.

3.5. MENURIO heeft het recht om de door u verstrekte informatie te allen tijde te verifiëren en te weigeren u toe te staan de Applicatie zonder reden te gebruiken.

3.6. U uw account handmatig verwijderen. Wanneer het account is verwijderd, verwijdert MENURIO al uw gegevens. Na het verwijderen van de gegevens kunnen ze niet worden opgehaald voor toekomstig gebruik.

3.7. MENURIO behoudt zich het recht voor om uw account te allen tijde te verwijderen of te deactiveren als het van mening is dat u een van de voorwaarden schendt.

4. Gebruik van ons Platform

4.1. U voldoet aan alle relevante wetgeving en gebruikt de website/applicatie alleen voor juridische doeleinden.
4.2. U gebruikt de website/applicatie niet om ergernis, overlast of overlast te veroorzaken.
4.3. U zult op geen enkele manier proberen de website/applicatie te schaden.
4.4. U gebruikt geautoriseerde apparaten, compatibele hardware, bijgewerkte software en beveiligde netwerkverbindingen.

5. Alleen van toepassing op filialen

5.1. U heeft recht op een bepaalde set vouchers. Elke voucherwaarde wordt verdeeld tussen een eenmalige abonnementskorting op het bedrijf voor het eerste jaar en een eenmalige commissie aan uzelf.

5.2. Elke voucher heeft een waarde die gelijk is aan het weergegeven percentage van elke abonnementswaarde.

5.3. U uw vouchers meer dan één keer gebruiken om MENURIO-diensten te verkopen.

5.4. U heeft alleen recht op de commissie van elke gebruikte voucher als het geregistreerde bedrijf het geld niet binnen 15 dagen na de dag van de abonnementsbetaling terugvraagt. Alleen dan wordt de verkoop als succesvol beschouwd.

5.5. Wanneer u uw betalingsgegevens aan MENURIO moet verstrekken, u kiezen tussen bankrekeninggegevens, PayPal-rekening of andere betalingsgegevens, afhankelijk van de opties die voor uw land zijn geboden in de MENURIO-portal. MENURIO dekt de transactiekosten voor ten minste één van de beschikbare betalingsopties die in elk land worden ondersteund .

5.6. U ontvangt maandelijks een betaling. U hoeft geen betaling aan te vragen. Om een betaling te ontvangen, moet u een verschuldigd saldo van 90 EUR of 90 USD hebben.

5.7. MENURIO kan de samenwerking op elk gewenst moment beëindigen en uw account opzeggen of opschorten.

5.8. MENURIO biedt geen commissie op een van haar producten, zoals stands, stickers en andere kits voor promotiematerialen.

6. Licentie en beperkingen

6.1. Op voorwaarde dat u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent MENURIO u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie die niet kan worden gelicentieerd, om toegang te krijgen tot onze website/applicatie en ons platform te gebruiken.
6.2. Alle rechten van de Website/Service zijn en blijven eigendom van MENURIO.
6.3. De website/applicatie kan toegankelijk worden gemaakt of gebruikt in verband met diensten en/of inhoud van derden. MENURIO kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor goederen, diensten of inhoud van derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. U verbindt zich ertoe MENURIO schadeloos te stellen voor alle claims, kosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsclaims (inclusief juridische kosten en kosten) die voortvloeien uit of in verband met een schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden door u, of van of in verband met uw gebruik van de Service.

8. Toepasselijk recht

8.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. De plaats van exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden is het Verenigd Koninkrijk.

Privacyoverzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Uit deze cookies worden de cookies die zo nodig worden gecategoriseerd opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor de werking van basisfunctionaliteiten…

9. Prijzen van diensten en producten

9.1. MENURIO Het kan zijn prijslijst wijzigen en pakketten op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanbieden. In het geval dat dit gebeurt, zal een tijdsmarge van 30 dagen worden gegeven aan de winkels en de filialen tot de implementatie van de wijziging.

9.2. MENURIO is de enige applicatie die een terugbetaling binnen 14 dagen toestaat als de klant niet tevreden is. De terugbetaling omvat niet de kosten van materialen (stands, stickers, enz.) en de verzendkosten.

9.3. MENURIO kan op elk moment de geleverde diensten en de platformomgeving upgraden om de dienstverlening aan de winkels en hun klanten altijd te verbeteren. Elke andere extra service dan de samengevoegde kan optioneel worden geselecteerd door de winkel gratis of tegen een meerprijs, afhankelijk van het type service.

9.4. MENURIO kan op elk moment zijn prijslijst configureren, afhankelijk van het seizoen en de klant, aanbiedingen maken op pakketten of gratis extra diensten aanbieden.

© 2020 MENURIO