Skip to content

Điều khoản sử dụng

Tại Menurio, việc bảo vệ quyền riêng tư và quyền riêng tư của bất kỳ ai nhận được email của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Mục đích của Chính sách bảo mật này là làm cho Menurio an toàn và phù hợp với mọi người. Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ của Menurio và mô tả loại thông tin chúng tôi xử lý, cách xử lý và lý do.

1. Định nghĩa

1.1. “Bên kiểm soát” có nghĩa là một thực thể xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân.
1.2. “Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký với Menurio để sử dụng Dịch vụ.
1.3. “Luật bảo vệ dữ liệu” có nghĩa là tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của EU, EEA và các quốc gia thành viên của họ, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, áp dụng cho Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.
1.4. “GDPR” có nghĩa là Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/EC (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).
1.5. “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng.
1.6. “Xử lý” có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân, cho dù bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi âm, tổ chức, lưu trữ, thích ứng hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp, căn chỉnh hoặc kết hợp, chặn, xóa hoặc phá hủy. “Quy trình”, “Quy trình” và “Xử lý” sẽ được giải thích tương ứng.
1.7. “Bên xử lý” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc bất kỳ cơ quan nào khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Bên Kiểm soát.
1.8. “Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Menurio cung cấp theo Điều khoản Dịch vụ của Menurio (“TOS”).
1.9. “Người đăng ký” có nghĩa là một người mà Khách hàng liên hệ thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
1.10. “Chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Menurio.
1.11. “Bạn”, “của bạn” và “của bạn” đề cập đến người dùng.

2. Sự đồng ý

Bằng cách truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư và TOS của chúng tôi và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang chấp nhận các chính sách và thực tiễn được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng di động hoặc Dịch vụ và bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn đồng ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp và bạn đồng ý nhận email hoặc được liên hệ, như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Cho dù bạn có đăng ký hoặc tạo tài khoản với chúng tôi hay không, Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng trang web, ứng dụng di động và Dịch vụ.

3. Chúng tôi xử lý thông tin gì

Menurio thu thập cả “Dữ liệu Cá nhân” và “Dữ liệu Phi Cá nhân” về bạn và sẽ Xử lý dữ liệu này trong suốt thời gian của Dịch vụ, như được mô tả trong TOS:
3.1. Dữ liệu cá nhân:
Thông tin khách hàng: nhận dạng và dữ liệu liên lạc (tên, chi tiết liên lạc, tên người dùng); thông tin thanh toán (chi tiết thẻ tín dụng, chi tiết tài khoản, thông tin thanh toán); thông tin tổ chức (tên, địa chỉ, vị trí địa lý, khu vực chịu trách nhiệm, mã VAT), địa chỉ IP.
Thông tin người đăng ký: dữ liệu nhận dạng và liên hệ (tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp hoặc thông tin nhân khẩu học khác, địa chỉ, tiêu đề, chi tiết liên lạc, bao gồm địa chỉ email), sở thích hoặc sở thích cá nhân (bao gồm lịch sử mua hàng, tùy chọn tiếp thị và thông tin hồ sơ truyền thông xã hội có sẵn công khai); Thông tin IT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu điều hướng trực tuyến, dữ liệu vị trí, dữ liệu trình duyệt).
Bất cứ lúc nào, bạn có thể đăng nhập và thay đổi thông tin này hoặc xóa thông tin đó. Bạn có thể từ chối cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Dịch vụ, tuy nhiên, một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp, ví dụ: địa chỉ email, là bắt buộc đối với Dịch vụ. Nếu bạn từ chối cung cấp dịch vụ đó, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ đó cho bạn.
3.2. Dữ liệu phi cá nhân:
Thông tin trình duyệt và thiết bị: vị trí, loại thiết bị, kiểu máy, số, loại trình duyệt hoặc hệ điều hành, thời gian và ngày truy cập, hoạt động duyệt web, độ phân giải màn hình, trình cắm, tiện ích bổ sung và phiên bản Dịch vụ bạn đang sử dụng và các thông tin khác không nhận dạng cá nhân bạn.
Thông tin từ việc bạn sử dụng Dịch vụ và thông tin từ các nguồn khác: chúng tôi có thể nhận được thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ, lưu trữ dịch vụ trong các tệp nhật ký hoặc các loại tệp khác được liên kết với tài khoản của bạn và liên kết dịch vụ với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn hoặc Người đăng ký của bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba và các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm, ví dụ: thời gian, ngày tháng, trình duyệt được sử dụng, thông tin nhân khẩu học, thông tin thiết bị (chẳng hạn như loại thiết bị, kiểu máy, số, loại trình duyệt hoặc hệ điều hành, địa chỉ IP), vị trí và dữ liệu hành vi trực tuyến (chẳng hạn như thông tin về việc bạn sử dụng các trang web truyền thông xã hội, thông tin xem trang và kết quả tìm kiếm và liên kết), hành động bạn đã thực hiện, dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang giới thiệu / thoát và URL, tùy chọn bạn gửi và tùy chọn được tạo dựa trên dữ liệu bạn gửi và số lượng nhấp chuột.

4. Mục đích xử lý

4.1. Menurio sử dụng thông tin thu thập được cho hoạt động của Dịch vụ, để duy trì chất lượng Dịch vụ, cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng Dịch vụ, để quảng bá và phân tích Dịch vụ, cung cấp hỗ trợ khách hàng và gửi thông tin về Dịch vụ, để bảo vệ quyền và sự an toàn của Khách hàng, Người đăng ký, bên thứ ba và của chúng tôi, để gửi nội dung thông tin hoặc quảng cáo tùy chỉnh và cung cấp đề xuất theo sở thích tiếp thị , để đảm bảo tuân thủ TOS của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, xác minh danh tính và cung cấp thông tin, quản lý thanh toán, hiểu nhân khẩu học, lợi ích và nhu cầu của Khách hàng và các xu hướng khác giữa người dùng và cho các mục đích kinh doanh khác.
4.2. Chúng tôi có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân với các thông tin khác mà chúng tôi Xử lý để tùy chỉnh nội dung thông tin và nâng cao khả năng cung cấp Dịch vụ theo sở thích tiếp thị, hạn chế hoặc cho mục đích quảng cáo, nhắm mục tiêu hoặc để phát triển và cung cấp cho bạn các sản phẩm và tính năng phù hợp hơn theo Chính sách quyền riêng tư này.

5. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

5.1. Dữ liệu do Khách hàng của chúng tôi cung cấp: Khách hàng có thể nhập vào Dữ liệu Cá nhân Dịch vụ mà họ đã thu thập từ Người đăng ký hoặc các cá nhân khác. Chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp với Người đăng ký của Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác ngoài Khách hàng của chúng tôi. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi dựa trên chủ thể dữ liệu được tự do đồng ý và Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có các quyền cần thiết để chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân về Người đăng ký hoặc các cá nhân khác.
5.2. Công nghệ theo dõi: liên quan đến hiệu suất của Dịch vụ, Menurio sử dụng:
Cookie: cookie là các tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi điều này trong cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của Menurio. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm Menurio của bạn và bằng cách thu thập dữ liệu này, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin để bạn không phải nhập lại nó mỗi khi bạn truy cập Menurio. Chúng tôi cũng sử dụng nó để theo dõi số liệu khách truy cập vào Menurio như lượt xem trang, thời gian trên trang web, số lượng khách truy cập, v.v.
Đèn hiệu web: chúng tôi bao gồm gif một điểm ảnh (đèn hiệu web) trong email chúng tôi gửi, cho phép chúng tôi thu thập thông tin về thời điểm bạn mở email và địa chỉ IP, trình duyệt hoặc loại ứng dụng khách email của bạn và các chi tiết tương tự khác. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các đèn hiệu web đó để tạo báo cáo về hiệu quả hoạt động của chiến dịch email của bạn và những hành động mà Người đăng ký của bạn đã thực hiện, để nắm bắt thời gian dành cho Dịch vụ, các trang đã truy cập và hiệu suất chiến dịch email.
Số nhận dạng duy nhất và các công nghệ theo dõi tương tự: chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi khác để quản trị Dịch vụ, theo dõi chuyển động của bạn xung quanh Dịch vụ, phân tích xu hướng, theo dõi hành vi, phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu và thu thập thông tin nhân khẩu học, để đo lường hiệu suất của các chiến dịch email của chúng tôi và cải thiện các tính năng của chúng tôi cho các phân khúc Khách hàng cụ thể.
5.3. Giám sát dữ liệu nhật ký: chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nhật ký bất cứ khi nào bạn truy cập công cụ của chúng tôi. Dữ liệu này có thể bao gồm những thứ như địa chỉ IP, loại trình duyệt và phiên bản, các trang bạn truy cập trên Menurio và các số liệu thống kê người dùng khác. Khi bạn truy cập Menurio bằng thiết bị di động, dữ liệu nhật ký có thể bao gồm loại thiết bị, ID duy nhất trên thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành di động và các số liệu thống kê di động khác.
5.4. Dịch vụ của bên thứ ba: chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics và Facebook, thu thập và phân tích dữ liệu nhật ký để giúp chúng tôi cải thiện Menurio và đôi khi sử dụng cho quảng cáo trực tuyến được nhắm mục tiêu. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác để cung cấp cho bạn quảng cáo trên các trang web khác dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các phương pháp này, bao gồm cách chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu tại đây: http://www.aboutads.info/choices/.
5.5. Dựa trên các yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến california, Menurio tuyên bố rằng nó không tương ứng với không theo dõi tín hiệu trình duyệt.

6. Chuyển giao cho công ty bên thứ ba

6.1. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc cho thuê Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba, nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này với các bên thứ ba giúp Menurio cung cấp, cải thiện, quảng bá hoặc hỗ trợ Dịch vụ, giúp đỡ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc những người thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, để ngăn chặn thiệt hại cho tài sản của chúng tôi hoặc vì lý do an toàn , ví dụ: bộ xử lý thanh toán, dịch vụ lưu trữ, phân tích, dịch vụ phân phối nội dung, đối tác quảng cáo, v.v., theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm TOS của chúng tôi.
6.2. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Phi Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào vì thông tin này không thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc người khác.

7. Liên lạc qua email và từ chối

7.1. Tùy theo thời gian bạn có thể nhận được từ chúng tôi email liên quan đến việc bạn sử dụng Menurio. Dựa trên Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để trả lời các yêu cầu của bạn để cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu và quản lý tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin cập nhật và các thông tin quảng cáo khác. Mỗi email sẽ chứa một liên kết để có thể chọn không nhận nó. Chúng tôi vẫn có thể gửi các thông điệp quan trọng liên quan đến các vấn đề hành chính, cập nhật, tranh chấp và các vấn đề dịch vụ khách hàng được yêu cầu để cung cấp Dịch vụ.
7.2. Nếu Một trong những Khách hàng của chúng tôi không còn muốn liên hệ với Người đăng ký nữa, họ có thể hủy đăng ký trực tiếp từ bản tin của Khách hàng đó hoặc liên hệ trực tiếp với Khách hàng để cập nhật hoặc xóa dữ liệu. Nếu Người đăng ký liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu anh ấy đến Khách hàng đó. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý thay mặt cho Khách hàng miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi.

8. An toàn thông tin của bạn

8.1. Menurio thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý, các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro, tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong ngành để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bất kỳ vi phạm bảo mật trái phép hoặc bất hợp pháp nào dẫn đến việc phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Dữ liệu Cá nhân và để bảo vệ tính bảo mật và bảo mật của dữ liệu. Tuy nhiên, các biện pháp này không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm các biện pháp phòng ngừa đó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu và đồng ý chấp nhận những rủi ro này.
8.2. Khách hàng có trách nhiệm xem xét thông tin do Menurio cung cấp liên quan đến bảo mật dữ liệu của mình và đưa ra quyết định độc lập về việc Dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu và nghĩa vụ pháp lý của Khách hàng theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hay không. Ngoài ra, Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ một cách an toàn, bao gồm bảo mật thông tin xác thực tài khoản, bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân khi chuyển đến và đi từ Dịch vụ và thực hiện bất kỳ bước thích hợp nào để mã hóa hoặc sao lưu an toàn bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được tải lên Dịch vụ.

9. Bảo vệ danh sách và dữ liệu của người đăng ký

9.1. Chúng tôi có quyền theo dõi danh sách, nội dung và dữ liệu phản hồi của bạn theo thời gian để đảm bảo chúng tuân thủ TOS của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ, bán hoặc thuê dữ liệu khách hàng của bạn cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.
9.2. Các trung tâm lưu trữ dữ liệu của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu và có chứng chỉ bảo mật lưu trữ thông tin (ISO 27001) cũng như chứng chỉ quản lý dịch vụ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ISO 20000) để bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu của mình an toàn với chúng tôi.

10. Liên kết đến các trang web khác

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến hoặc tương thích với các trang web hoặc ứng dụng khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hoặc nội dung chúng chứa. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ. Do đó, Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba được truy cập bằng cách chọn một liên kết thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua hoặc trên một trang web hoặc ứng dụng khác, thì chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng khác đó sẽ áp dụng cho việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

11. Phụ lục xử lý dữ liệu

Chúng tôi đã tạo Phụ lục xử lý dữ liệu để bao gồm các yêu cầu GDPR vì chúng liên quan đến tiếp thị qua email và chúng tôi khuyến khích tất cả Khách hàng xem xét tại đây.

12. Độ tuổi đồng ý

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi.

13. Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

13.1. Theo đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”) cư dân của California, Hoa Kỳ có các quyền cụ thể liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của họ. Người tiêu dùng California có quyền 1) yêu cầu các doanh nghiệp tiết lộ thông tin về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ trong năm qua; 2) yêu cầu các doanh nghiệp đó xóa Dữ liệu Cá nhân; 3) từ chối bán Dữ liệu Cá nhân của họ.
13.2. Menurio về CCPA hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Khách hàng của mình. Vui lòng gửi bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn cho Khách hàng của chúng tôi mà bạn có mối quan hệ trực tiếp.

14. Sáp nhập, mua lại

Trong trường hợp chúng tôi trải qua một giao dịch kinh doanh như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc chuyển giao đó có thể xảy ra và được Chính sách quyền riêng tư này cho phép và bất kỳ bên thâu tóm tài sản nào của chúng tôi đều có thể tiếp tục Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

15. Menurio làm Bộ điều khiển

Menurio đóng vai trò là Bên kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của nhân viên, nhà thầu, ứng viên, chi nhánh và các bên thứ ba khác không được coi là Khách hàng. Menurio cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý khi xử lý Dữ liệu Cá nhân với tư cách là Bên Kiểm soát và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ bảo mật Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của GDPR và Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.

16. Thay đổi

Menurio có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này để bạn luôn nhận thức được thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong những trường hợp nào chúng tôi tiết lộ thông tin đó. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi đăng và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này định kỳ nếu bạn lo ngại về cách thông tin của bạn được sử dụng.

17. Liên hệ với Menurio

Nếu bạn:
muốn yêu cầu quyền truy cập vào thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn (chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin đó), sửa đổi, sửa đổi, xóa hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc
có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc các thực tiễn của trang web này, muốn rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc tiếp tục thu thập, muốn phản đối Dữ liệu Cá nhân của bạn đang được sử dụng hoặc có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào:
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua email: [email protected].
Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 11 năm 2020