Skip to content

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối 07/11/2020

TRANG WEB/ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀ/HOẶC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NGOÀI RA, KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ NÀY, BẠN SẼ PHẢI TUÂN THEO BẤT KỲ NGUYÊN TẮC HOẶC QUY TẮC NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ ĐÓ. BẤT KỲ SỰ THAM GIA NÀO VÀO DỊCH VỤ NÀY SẼ CẤU THÀNH SỰ CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

1. Áp dụng cho tất cả các thực thể

1.1. Chủ sở hữu và quản trị viên trang web: MENURIO LTD “MENURIO” có trụ sở tại London tại 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Vương quốc Anh từ đó được gọi cho các mục đích ngắn gọn là “MENURIO”.

1.2. Mục đích trang web: MENURIO cung cấp một menu kỹ thuật số và không có giải pháp đặt hàng cho chủ cửa hàng đã đăng ký, cho phép khách hàng của họ để hiển thị và điều hướng trên Menu kỹ thuật số với việc sử dụng điện thoại thông minh của họ. Đồng thời, nó cung cấp cho một cá nhân cơ hội để trở thành một đối tác MENURIO (từ đó được gọi là “Đại lý”).

1.3. Hiệu lực của Điều khoản: Theo quyết định riêng của mình và không có trách nhiệm pháp lý, MENURIO có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các dịch vụ bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, MENURIO sẽ công bố các biện pháp như vậy thông qua thông báo trên Trang web, email hoặc cho bạn. Các điều khoản và điều kiện này sẽ thay thế bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trước đó.

1.4. Sửa đổi: MENURIO có quyền yêu cầu bạn thừa nhận một phiên bản sửa đổi của các Điều khoản Sử dụng này.

1.5. Dữ liệu cá nhân được thu thập và/hoặc xử lý thông qua Trang web này: Dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập và xử lý liên quan đến Dịch vụ phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

1.6. Sở hữu trí tuệ: Trang web này và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu thuộc sở hữu của MENURIO và chúng được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

1.7. Thương hiệu: Ngoài nhãn hiệu đã đăng ký của MENURIO, tất cả các nhãn hiệu và logo khác được hiển thị trên Trang web là nhãn hiệu đã đăng ký của bên thứ ba. Không thể sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đặc biệt trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người dùng.

2. Dịch vụ của chúng tôi

2.1. Bằng cách sử dụng Trang web / Ứng dụng của chúng tôi, khách hàng cửa hàng (người dùng đơn giản) có thể truy cập trực tiếp vào thực đơn của Cửa hàng đã đăng ký (nhà hàng, quán cà phê-bar, tự phục vụ, mang đi, khách sạn, v.v.) và điều hướng qua trực tiếp và không phải chờ đợi bằng cách quét mã QR bằng điện thoại thông minh của họ.

2.2. Khi vào trang web của chúng tôi để đăng ký, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa ba (4) chế độ: a) dùng thử miễn phí, b) thử nghiệm kinh doanh điển hình, c) thử nghiệm doanh nghiệp (đối với dây chuyền) d) tài khoản đại lý. Tất cả bốn (4) chế độ có một số hạn chế tùy thuộc vào số lượng cửa hàng (tức là số lượng brunches rằng một doanh nghiệp có), số lượng các địa điểm mà họ có thể hỗ trợ (tức là số lượng bảng, số lượng phòng khách sạn, lượt xem trang hàng ngày vv), số lần xem trình đơn mỗi tháng. MENURIO có thể đề xuất một gói để hoạt động đúng, nhưng chủ cửa hàng có trách nhiệm chọn chế độ áp dụng tốt hơn cho Cửa hàng của họ.

2.3. MENURIO, khi đăng ký cửa hàng mới, sẽ cung cấp ứng dụng dựa trên chế độ bạn chọn và tạo trang web chuyên dụng cho từng Store đã đăng ký. (ví dụ: https://app.menurio.com/demo)

2.4. Các Cửa hàng đã đăng ký có thể sử dụng nền tảng của chúng tôi cho các dịch vụ quản lý menu, chủ cửa hàng có trách nhiệm xây dựng và quản lý danh mục cửa hàng, bảng giá sản phẩm và giữ cho danh mục cửa hàng của họ luôn cập nhật.

2.5. Bản thân MENURIO không cung cấp bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào hoặc điều hành bất kỳ Cửa hàng nào đã đăng ký. MENURIO không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sản phẩm và dịch vụ của Cửa hàng.

2.6. Khách hàng (người dùng đơn giản) không có nghĩa vụ sử dụng nền tảng có thể truy cập vào MENU cửa hàng thông qua WEB.

2.7. Tất cả các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng bởi các Cửa hàng đã đăng ký không phải là một phần của các Điều khoản Sử dụng này. Do đó, MENURIO không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được cung cấp cho khách hàng bởi các Cửa hàng đã đăng ký. (ví dụ: Chất lượng hình ảnh, giấy phép hình ảnh, tiêu đề sản phẩm, mô tả sản phẩm, nhãn hiệu, v.v.). Chỉ Chủ cửa hàng mới chịu trách nhiệm quản lý nội dung và nội dung MENU.

2.8. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí mẫu MENURIO cho khách hàng (người dùng đơn giản). Do đó, MENURIO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu bổ sung nào được cung cấp bởi Chủ cửa hàng.

2.9. MENURIO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng logo, hình ảnh, hình ảnh, văn bản được thực hiện trong catalog của các cửa hàng của chủ cửa hàng. Trong trường hợp vi phạm bản quyền, người quản lý cửa hàng có trách nhiệm thực hiện.

3. Tài khoản người dùng cho các chi nhánh và chủ cửa hàng

3.1. Các đại lý và chủ cửa hàng có thể tạo tài khoản người dùng của riêng họ khi đăng ký nền tảng của chúng tôi (https://app.menurio.com/register). Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng và tạo tài khoản người dùng.

3.2. Bạn đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho MENURIO là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin người dùng của mình, chính xác và đầy đủ mọi lúc. MENURIO sẽ không thể tiến hành bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, nếu dữ liệu của bạn đã lỗi thời, không chính xác hoặc không đầy đủ.

3.3. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản người dùng của bạn và bạn có nghĩa vụ giữ tên người dùng và mật khẩu của bạn an toàn và bí mật mọi lúc. Bạn phải sử dụng Mật khẩu mạnh để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và an toàn.

3.4. Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không cho phép hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản của bạn.

3.5. MENURIO có quyền xác minh thông tin bạn đã cung cấp bất cứ lúc nào và từ chối cho phép bạn sử dụng Ứng dụng mà không cần cung cấp lý do.

3.6. Bạn có thể xóa tài khoản của mình theo cách thủ công. Sau khi tài khoản bị xóa, MENURIO sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn. Sau khi xóa dữ liệu sẽ không thể truy xuất chúng để sử dụng trong tương lai.

3.7. MENURIO có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu xét thấy rằng bạn đang vi phạm bất kỳ điều khoản nào.

4. Sử dụng Nền tảng của chúng tôi

4.1. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật có liên quan và bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web/ Ứng dụng cho các mục đích pháp lý.
4.2. Bạn sẽ không sử dụng Trang web/Ứng dụng để gây phiền toái, gián đoạn hoặc bất tiện.
4.3. Bạn sẽ không cố gắng gây hại theo bất kỳ cách nào trang web / ứng dụng.
4.4. Bạn sẽ sử dụng các thiết bị được ủy quyền, phần cứng tương thích, phần mềm cập nhật và kết nối mạng an toàn.

5. Chỉ áp dụng cho các chi nhánh

5.1. Bạn được hưởng một phiếu giảm giá nhất định. Mỗi giá trị phiếu giảm giá được chia giữa chiết khấu đăng ký một lần cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên và hoa hồng một lần cho chính bạn.

5.2. Mỗi phiếu giảm giá có giá trị bằng với tỷ lệ phần trăm hiển thị của mỗi giá trị đăng ký.

5.3. Bạn có thể sử dụng chứng từ của bạn nhiều hơn một lần để bán dịch vụ MENURIO.

5.4. Bạn chỉ được hưởng hoa hồng của mỗi phiếu được sử dụng nếu doanh nghiệp đã đăng ký không yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày thanh toán đăng ký. Chỉ sau đó là bán được coi là thành công.

5.5. Khi bạn cần cung cấp chi tiết thanh toán cho MENURIO, bạn có thể chọn giữa chi tiết tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc các chi tiết thanh toán khác tùy thuộc vào các tùy chọn được cung cấp cho quốc gia của bạn trong cổng thông tin MENURIO. MENURIO sẽ bao gồm phí giao dịch thanh toán cho ít nhất một trong các tùy chọn thanh toán có sẵn được hỗ trợ ở mỗi quốc gia.

5.6. Bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán hàng tháng. Bạn không cần yêu cầu thanh toán. Để nhận thanh toán, bạn phải có số dư đến hạn thanh toán là 90 EUR hoặc 90 USD.

5.7. MENURIO có thể chấm dứt quan hệ đối tác và hủy hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.

5.8. MENURIO nó không cung cấp bất kỳ hoa hồng trên bất kỳ sản phẩm của mình như là viết tắt, dán và bất kỳ bộ dụng cụ khác cho các tài liệu xúc tiến.

6. Giấy phép và hạn chế

6.1. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, MENURIO cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, có thể hủy bỏ và không thể chuyển nhượng mà không thể được cấp phép lại, để truy cập Trang web / Ứng dụng của chúng tôi và sử dụng Nền tảng của chúng tôi.
6.2. Tất cả các quyền của Trang web / Dịch vụ đang và sẽ vẫn là tài sản của MENURIO.
6.3. Trang web/Ứng dụng có thể được truy cập hoặc sử dụng liên quan đến các dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba. MENURIO không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba.

7. Trách nhiệm pháp lý

7.1. Bạn cam kết bồi thường cho MENURIO đối với tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất và yêu cầu trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý) do hoặc liên quan đến việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này, các quy định theo luật định hoặc quyền của bên thứ ba bởi bạn hoặc từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

8. Luật áp dụng

8.1. Các Điều khoản Sử dụng này phải tuân theo luật pháp Hà Lan. Nơi có thẩm quyền độc quyền đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này là Vương quốc Anh.

Tổng quan về quyền riêng tư

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trong khi bạn điều hướng qua trang web. Trong số các cookie này, các cookie được phân loại khi cần thiết được lưu trữ trên trình duyệt của bạn vì chúng rất cần thiết cho việc làm việc của các chức năng cơ bản …

9. Giá dịch vụ và sản phẩm

9.1. MENURIO Nó có thể sửa đổi bảng giá của nó và các gói được cung cấp bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Trong trường hợp điều này xảy ra, biên độ thời gian là 30 ngày sẽ được trao cho Các cửa hàng và các Chi nhánh cho đến khi thực hiện thay đổi.

9.2. MENURIO là ứng dụng duy nhất cho phép hoàn tiền trong vòng 14 ngày nếu khách hàng không hài lòng. Việc hoàn lại tiền không bao gồm chi phí vật liệu (giá đứng, nhãn dán, v.v.) và chi phí vận chuyển.

9.3. MENURIO có thể bất cứ lúc nào nâng cấp các dịch vụ được cung cấp và môi trường nền tảng để luôn luôn cải thiện các dịch vụ cung cấp cho các cửa hàng và khách hàng của họ. Bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khác ngoài dịch vụ ghép nối có thể được cửa hàng tùy chọn miễn phí hoặc với một khoản phụ phí tùy thuộc vào loại dịch vụ.

9.4. MENURIO có thể bất cứ lúc nào cấu hình bảng giá của nó tùy thuộc vào mùa và khách hàng, tạo ra cung cấp trên các gói hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung miễn phí.

© 2020 MENURIO