Bộ 15 menu gỗ QR-Code đứng với thẻ hai mặt ngoại hối

80.00

Kích thước: 8×12, 2-3mm

Menu gỗ QR-Code đứng với thẻ hai mặt ngoại hối

Sử dụng phong cách và thiết kế của riêng bạn.
Độ bền cao