100 chiếc gói nhãn dán bảng chống nước (QR-Code)

70.00

SKU: 20001-2-1 Category:

50 chiếc gói nhãn dán bảng chống nước (QR-Code) với phong cách và thiết kế cá nhân của bạn.

kích thước tối đa: 9x9cm
chỉ dành cho khách hàng của menurio. Không được bán riêng lẻ.

Sử dụng phong cách và thiết kế của riêng bạn.
Nhãn dán có độ bền cao